5.12.2010 - Adventní mše s Mikulášem

06.11.2010 15:48

Dne 5. prosince 2010 přivítáme v naší farní obci na závěr bohoslužby 2. neděle adventní svatého Mikuláše s anděly, kteří přinesou dětem dárky. Rodiče mohou pomoci svatému Mikuláši tím, že si pro své děti připraví balíčky a popíší je jménem dítěte.

Odpoledne tentýž den, ve 14 hodin pak bude zahájena v knihovně městysu Malšice výstava betlémů, vánočních ex-libris a známek. Výstavu pořádá ve spolupráci s Městysem Malšice  Communio Tábor starokatolické církve.