Bohoslužba na Slavnost nanebevstoupení Páně 13-5-2010

12.05.2010 12:16

se koná ve farní kanceláři (Žižkovo nám. 6., 2. patro) od 16:30.