Stránky táborských starokatolíků.

Neděle 31. 10. 2010

29.10.2010 16:47

Tuto neděli, 31. října 2010 budeme při mši svaté od 9:00 hod. pamatovat na všechny naše drahé zemřelé. Každý si může přinést lístek se jmény svých drahých a při přímluvách budeme tyto lístky zavěšovat na větev u oltáře. Konec října a začátek listopadu byl a je v různých kulturách spojován s památkou na zemřelé.

Máte strach ze smrti? Otázka pro Matku Terezu.
Má otázka Matku Terezu překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála.

„Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“ Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím.

 

Z knihy Matka chudých od Renzo Allegriho

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)


Číslo bankovního účtu: 2401378273/2010


farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová