NOC KOSTELŮ V TÁBOŘE 28.5.2010

20.05.2010 14:22

O celé akci informace zde: www.nockostelu.cz

Po  lednové ekumenické Noci kostelů, které se zúčastnily téměř všechny církve v Táboře, nyní následuje svatodušní "Noc kostelů".  Bude probíhat v obou římskokatolických kostelech v Táboře: Proměnění Páně na hoře Tábor na Žižkově náměstí a v klášterním kostele na nám. Mikuláše z Husi.

Program:

Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, Žižkovo nám.

18:45 - modlitba večerních chval (nešpory)

19:00 - povídání o historii kostela (A. Sassmann)

20:00 - varhanní koncert (Ladislav Šotek)

21:00 - ekumenická modlitba (křesťanských církví v Táboře)

Kostel otevřen do 24:00 hodin.

 

Od 19. do 24. hodiny bude otevřena i kostelní věž s výhledem na večerní a noční Tábor.

 

Klášterní kostel P. Marie na nám. Mikuláše z Husi

19:00 - zpěvy z Taizé (jáhen Jakub Smrčka)

20:00 - o historii kostela a kláštera (A. Sassmann)

22:00 - zpěvy z Taizé.