Přednášky o náboženstvích ve světě

10.10.2011 13:27
Dnem 10. října 2011 začínajíPřednášky o náboženstvích ve světě. Budou se konat jednou za 14 dní a to v pondělí od 17 hodin v kanceláři Communia Tábor, Žižkovo nám. 6 (budova Matriky, 2. patro).
 
Předběžný program přednášek:
 
1. Pojem náboženství, jeho vznik a rozdělení, náboženství u pračlověka
2. O náboženských osobách a reálicích (kněz, modlitba, obřady, obětní dary, posvátná místa)
3. Afričtí, američtí, australští a ásijští nejstarší obyvatelé
    Náboženství Mexika (Aztékové) a Peru (Inkové)
4. Náboženství Mezopotámie - Iráku (babylón) a ostatních národů v Přední Asii (Kananejci, Féničané.
5. Náboženství Egypta
6. Náboženství Číny (taoismus, konfunianismus, tibetský buddhismus)   a náboženství Japonska (šintoismus)
7. Náboženství Persie - Iránu (Zaratuštra)
8. Náboženství Helénů (Řecko) a Římanů
9. Náboženství staré Evropy: Keltové, Galové
10. Náboženství staré Evropy: Irové, Germáni a Slované
11. Islám (Mohamed a jeho učení).
12. Náboženství Izraelitů (židovství)
13. Menší náboženství ve světě
14. Křesťanství: staré, původní, katolicismus, pravoslaví, protestantismus
15. Anglikáni, metodisté, baptisté, mormoni
16. Nová náboženství: kult vědy, sekulární obřady (např. politická liturgie), sport a jeho oběti, hudební koncerty jako obřad.
 
Seznam je orientační, jednotlivá témata se mohou probírat i několik setkání.