Vítáme vás na webu Starokatolické farnosti v Táboře.

 

Odkaz na farní facebookovou stránku:

www.facebook.com/Starokatol%C3%ADci-v-T%C3%A1bo%C5%99e-275859969213739/

Zájemci o účast na společné Sederové večeři na Zelený čtvrtek (viz níže): je potřeba se přihlásit na mobilním čísle 777335549 minimálně týden předem. Akce, která bude trvat cca 2 hodiny, se může zúčastnit maximálně 30 osob.

NOC KOSTELŮ 2023 - 2. června - od 18:00 hodin

Zveme na folkový koncert  !!!!

VELIKONOCE 2022 - obřady

14. 4. - Zelený čtvrtek - 17:00 hod. farní kancelář Žižkovo nám.6, 2. patro

15. 4. Velký pátek - 18:00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba, park Pod Kotnovem

16. 4. Vigilie Vzkříšení - 19:00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba, park Pod Kotnovem

17. 4. Vzkříšení Páně - mše svatá s žehnáním velikonočních pokrmů -

kostel sv. Filipa a Jakuba, park Pod Kotnovem

 
P O Ž E H N A N É    V E L I K O N O C E !

 

 

 

VZHLEDEM K SOUČASNÝM VLÁDNÍM OPATŘENÍ SE TENTO ROK NEKONÁ 24.12.2020 O PŮLNOCI BOHOSLUŽBA S RYBOVOU ČESKOU MŠÍ VÁNOČNÍ.

OD NEDĚLE 27. 12. 2020 SMÍ BÝT NA MŠI SVATÉ V KOSTELE přítomno POUZE 10-12 LIDÍ. TĚŠME SE NA PŘÍŠTÍ ROK A VĚŘME, ŽE BUDE S BOŽÍ POMOCÍ LÉPE.

 
 
 

Vzhledem k tomu, že v kostele u sv. Filipa a Jakuba v Táboře je 100 židlí, může nás být v neděli 6. 12. 2020 při bohoslužbě maximálně 30 účastníků.
 

Od neděle 26. dubna 2020 je možné opět konat veřejné bohoslužby v kostelech, ovšem za dodržení všech nařízení (roušky, odstupy, desinfekce apod.). Liturgii 3. neděle velikonoční tak bude moci navštívit 15 věřících, včetně duchovních. Kdo by měl zájem se jí zúčastnit, nechť ale dopředu volá faráři na mobil 777 33 55 49, aby se vše domluvilo. Pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit, se pokusíme přinést přímý přenos, respektive si pak budou moci poslechnout zvukovou nahrávku.

 

 

Naši velkopáteční on-line bohoslužbu můžete zhlédnout zde:

www.youtube.com/watch?v=pYvdBCbnfVE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xVciyVX61NpDg-jdwCyQLs4R-n_J9y77thnXntPzYyeSUDVLcnAkFh0Y

 

Starokatolická doba postní a Velikonoce v Táboře 2020

13. března, 16:30 hod. Ekumenická křížová cesta v areálu kolem Klokot.

1. dubna, 17:00 hod., Borovany - Přednáška A. Sassmanna o Velikonocích v životě předků

3. dubna, 17:00 hod., Hodětín - Přednáška A. Sassmanna o Velikonocích v životě předků.

4. dubna, od 14:00 hod. - Farní křížová cesta v Kuníčku u Petrovic.

Husitské muzeum Tábor ve spolupráci se starokatolickou farností v Táboře pořádají:

6. dubna 2020 od 17:30 hodin (přednáškový sál Muzea, nám. M. z Husi):
 Velikonoce v Jeruzalémě
(Místa spojená s působením J.Krista v Israeli představí na fotografiích ze své cesty A. Sassmann).

9. dubna, 18:00 hod. Obřady Zeleného čtvrtku ve farní kanceláři (Žižkovo nám 6, 2. patro).

10. dubna, 18:00 hod. Velkopáteční obřady (kostel sv. Filipa a Jakuba)

11. dubna, 20:00 hod. Obřad Vigilie Vzkříšení (kostel sv. Filipa a Jakuba)

12. dubna, 9:00 hod. Bohoslužba Vzkříšení se žehnáním pokrmů

14. dubna, 14:00 hod. Domov pro seniory Bechyně Velikonoční pomlázka

26. dubna, 10:00 hod. Farní pouť s křtem, celebruje biskup Pavel. B. Stránský  (kostel sv. Filipa a Jakuba)


 

Táborská ekumenická shromáždění v lednu 2020:
11. ledna (sobota), 16:30 - Sbor Církve bratrské, káže Marek Jonáš (Církev adventistů sedmého dne);
25. ledna (sobota), 16:30 - klášterní kostel P.Marie (zimní kaple), káže: Michal Pulec (římskokatolická církev)

 

Starokatolický Advent a Vánoce 2019

1. prosince 2019 v 9:00 hodin, kostel sv. Filipa a Jakuba (Park Pod
Kotnovem): Zahájení Adventu (žehnání adventních věnců) a Setkání se sv.
Mikulášem,

8. prosince 2019, 9:00 hod. Bohoslužba 2. neděle adventní, kostel sv.
Filipa a Jakuba

15. prosince 2019, 9:00 hod. Bohoslužba 3. neděle adventní, kostel sv.
Filipa a Jakuba

20. prosince 2019, 14:00 - Vánoční posezení s hudbou a čtením, DpS Bechyně

22. prosince 2019, 9:00 hod. Bohoslužba 4. neděle adventní, kostel sv.
Filipa a Jakuba

24. prosince 2019, 9:30 hod. předávání betlémského světla Žižkovo
náměstí, Tábor


24. prosince 2019 ve 24:00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba (Park Pod
Kotnovem): Půlnoční bohoslužba s provedením České mše vánoční Hej,
mistře od Jakuba Jana Ryby (ve spolupráci s Odborem kultury
MěÚTábor a hudebníky z Táborska.

26. prosince 2019, 10:00 hod.: Svatoštěpánská dětská bohoslužba s
koledami, kostel sv. Filipa a Jakuba

29. prosince 2019, 9:00 hod. Bohoslužba svátku Svaté rodiny.  

5. ledna 2020, 9:00 - Tříkrálová bohoslužba s příchodem Tří králů.

Autor grafiky na pozvánce: Hedwig Pauwels (Belgie).

V neděli 30. 6. 2019 se po mši svaté v kostele sv. apoštolů Filipa a Jakuba bude konat farní shromáždění táborské obce. Hlavními body jednání bude volba 2 delegátů na podzimní jubilejní 50. synodu církve v Bystřici pod Hostýnem, vyjádření farnosti k předkládaným návrhům a vznesení vlastního návrhu.

 

 

 

Dne 1. listopadu 2018 od 17:30 hod. zahajujeme nový cyklus

BIBLICKÝCH PŘEDNÁŠEK (Zamyšlení nad biblí)

V naší kanceláři: Žižkovo nám. 6 (Matrika), 2. patro - kancelář Communia Tábor.

Autor grafiky: Vial Gennady (Bělorusko)

Aktivity pro děti:

V roce 2018 nám při Noci kostelů zazpívá duo Brigita Cmuntová (herečka a zpěvačka) a Štěpán Klouček.

 

 

STAROKATOLICKÁ FARNOST V TÁBOŘE BUDE SLAVIT TUTO "BÍLOU" NEDĚLI 23.DUBNA 2017 OD 10:00 HODIN POUTNÍ MŠI SVATOU.

PŘI NÍ BUDE VZPOMENUTO 20. VÝROČÍ EXISTENCE TÁBORSKÉ (A PACOVSKÉ) FARNOSTI.

PODĚKUJEME PÁNU BOHU ZA VŠECHNY DARY A MILOSTI,

KTERÉ NÁM ZA TU DOBU DÁVAL A ŽEHNAL NÁM.

A BUDEME SI VYPROŠOVAT JEHO MILOSTI I DO DALŠÍCH LET. 

PO BOHOSLUŽBĚ BUDE MALÉ POHOŠTĚNÍ.

 

 

P R O G R A M   S V A T É H O  (P A Š I J O V É H O)  T Ý D N E   2 0 1 7

13. dubna 2017 (Zelený čtvrtek), 18:00, farní kancelář, Žižkovo nám.č.p. 6, 2. patro

Mše kolem stolu na památku Poslední večeře Páně.   

 

14. dubna 2017 (Velký pátek), 18:00, kostel sv. Filipa a Jakuba   

Velkopáteční obřady

 

15. dubna 2017 (sobota), 20:00, kostel sv. Filipa a Jakuba

Obřady Vigilie vzkříšení

 

16. dubna 2017 (neděle), 10:00, kostel sv. Filipa a Jakuba    

Bohoslužba neděle Vzkříšení s žehnáním velikonočních pokrmů.

 

18. dubna 2017 (úterý velikonoční), 14:00, Domov pro seniory Bechyně

Velikonoční program pro seniory, ve spolupráci s DpS Bechyně

 

23. dubna 2017 (Bílá neděle), 10:00, kostel sv. Filipa a Jakuba - FARNI POUŤ

 

V případě nepříznivého počasí se tato křížová cesta ukuteční v klášterních ambitech na Klokotech.

 

V sobotu 25. března 2017 se koná FARNÍ POUTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA.

Sraz je ve 14 hodin u kostela v Počepicích na Sedlčansku.

 

=========================================

 

Ve čtvrtek 2. března 2017 se od 16:30 koná v naší farní kanceláři na Žižkově nám. 6. (Matrice)

společné zahájení postní doby -  postní bohoslužba slova.

 

Po skončení bohoslužby bude diskuze, jak prožít letošní postní dobu (návrhy kam jet na křížovou cestu apod.) a hlavně - účast naší farnosti na biskupském svěcení v Praze 1. dubna.

 

Po skončení je možno přejít do přednáškového sálu Husitského muzea v Táboře na náměstí Mikuláše z Husi č.p. 44, kde bude od 18:00 přednáška na téma: Jihočeské zvony, kterou přednese redaktor Českého rozhlasu Jan Kopřiva za účasti hosta – zvonaře Michala Votruby.

 

V neděli 5. března 2017 budeme slavit 1. neděli postní s udílením popelce. Bohoslužba se bude konat v kostele sv. Filipa a Jakuba od 9 hodin a bude teplo !!!

Bohoslužbu bude přenášet přímým přenosem Český rozhlas Vltava, takže přijďte podpořit svou farnost.

 

V neděli 5. března 2017 se též v kostele sv. Filipa a Jakuba koná od 15:00 hod. pietní akt PAMATUJ!, při němž vzpomeneme na naše zmizelé sousedy Židy umučené v nacistických koncentračních táborech.

 

POZOR - ZMĚNA !!!!!

Zbytek března pak budeme slavit nedělní bohoslužby v modlitebně adventistů, jak je uvedeno na plakátku - záleží na počasí.
Od dubna 2017 - v každém případě - již zase ve svém, tedy v kostele apoštolů Filipa a Jakuba.

 

             

                     

Bohuslužby ve vánočním období:

26. 12. 2016, 10:00 hod. - Svátek sv. Štěpána - dětská bohoslužba, kostel sv. Filipa a Jakuba.

  1 . 1.  2017, 16:30 hod. - Nový rok-ekumenická bohoslužba (káže A. Sassmann), Sbor CČE, Bílkova ul.

  8.  1.  2017,   9:00 hod. - Slavnost Křtu Páně (s příchodem Tří králů) kostel sv. Filipa a Jakuba.

 

 

Srdečné pozvání na jubilejní 10. "Půlnoční s Rybovku U Jakuba"

v Táboře 24. 12. 2016 od 24:00 hodin.
ÚČINKUJÍ SKVĚLÍ TÁBORŠTÍ PROFÍCI, OCHOTNÍCI, DOBROVOLNÍCI, NADŠENCI .... !!!!

 

 

Dne 17. července 2016 se ujal svého úřadu zvoleného biskupa starokatolické církve v ČR PhDr. Pavel Benedikt Stránský, Mgr.. Na snímku uprostřed při bohoslužbě v Táboře v únoru 2016.

 

Srdečně zveme na tuto akci v Husitském muzeu v Táboře, při níž tajemník naší farní rady, pan Jan Kasl, představí svá díla: jím na překližce vyřezané desítky papírových betlémů od různých autorů. Při vernisáži táborský farář Alois Sassmann připomene jeho život a dílo, jakož i informace o péefkách čili novoročenskách, které bude vystavovat příznivec a spolupracovník naší farnosti, pan Jiří Hlinovský.

 

NOC KOSTELŮ 2016

 

 

V neděli 6. března 2016 se po bohoslužbě koná volba 2 delegátů farní obce na synodu 7.-8.dubna v Želivě, při níž bude volen nový starokatolický biskup.

Farní křížová cesta, Mladá Vožice 27. února 2016.

 

Texty k Aliančnímu týdnu modliteb 2016 jsou zde:

gallery.mailchimp.com/b58c4b8f00bac574657161a7a/files/aliancni_tyden_modliteb_2016.pdf

 

Texty k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2016 jsou zde:

tisk.cirkev.cz/z-domova/text-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2016/

 

 

Oznámení:

Na neděli 4. října 2015, ihned po mši svaté,

je svoláno FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Shromáždění bude mít jen jeden bod programu:

volbu delegátů za táborskou farnost na Synodu v Pacově,

která se koná ve dnech 16.-17. října 2015.

 

V neděli 21. 6. 2015 oslaví táborský farář 25. výročí kněžského svěcení.

 

SVATÉ TŘÍDENNÍ 2015 V NAŠÍ FARNOSTI

Boží Hod velikonoční - žehnání pokrmů na konci bohoslužby.

Velikonoční společenství kolem oltáře Páně.

 

Bílá sobota - vigilie Vzkříšení se slavností světla a křtem dospělého.

 

 

Velký pátek - četba pašijí v Parku Pod Kotnovem.

 

Zelený čtvrtek - mše kolem stolu na památku Poslední večeře Páně.

 

Nový farní list - Velikonoce 2015

cesta k pramenum jaor 2015 pro web5.pdf (786213)

 

 

2. dubna 2015, 18: 00 hod. kancelář Žižkovo náměstí 6 – obřady Zeleného čtvrtku

 

STAROKATOLICKÉ VELIKONOCE V TÁBOŘE 2015

 

3. dubna 2015, 18:00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba  - Velkopáteční obřady s četbou pašijí, uctíváním kříže a meditačními zpěvy.

4. dubna 2015, 20:00 hod.  kostel sv. Filipa a Jakuba  – obřady Vigilie Vzkříšení se křtem dospělého.  

5. dubna 2015, 10:00 hod. - Boží hod velikonoční s žehnáním pokrmů

 

 

Zde je k přečtění náš vánoční farní list 2014. Redaktor: Jan Sochor

cesta k pramenum na web2.pdf (738008)

 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V TÁBOŘE:

neděle,  9:00 hod. Kostel sv. Filipa a Jakuba v Parku Pod Kotnovem.

Biblická hodina: pondělí 16:30 hod. (farní kancelář, Žižkovo nám. 6, Tábor)

(Žižkovo nám. 6, kancelář Communia Tábor)

KAZATELSKÁ STANICE MALŠICE

objekt propůjčený Městysem Malšice na naše konkrétní aktivity je Senior klub, Malšice čp. 112 (náměstí):

Biblické hodiny a přednášky: úterý 18:00 hod.

Výuka dětí a mládeže: středa 15:30 hod.

 

AKTUÁLNĚ

Velikonoce 2014 v táborské starokatolické farnosti

13. dubna, 10:00, Tábor, modlitebna CASD Tábor:  Obřad Květné neděle s průvodem s ratolestmi

17. dubna (Zelený čtvrtek), 18:00,  Soběslav, čajovna rolničky:  Mše na památku Poslední večeře Páně

18. dubna (Velký pátek), 18:00, Park u kostela sv. Filipa a Jakuba: Velkopáteční obřady

19. dubna (Bílá sobota), 20:00,  Sklepení staré radnice, Žižkovo nám. 1: Obřady noční Vigilie vzkříšení

20. dubna (neděle), 10:00, modlitebna CASD Tábor: Bohoslužba neděle Vzkříšení s žehnáním velikonočních pokrmů

                 celý den           Horní Lužice, Německo  Velikonoce s částí farníků u lužických Srbů, (tzv. velikonoční jízda křižáků s bohoslužbou)

4. května (neděle), 10:00, Rajský dvůr, (Muzeum, nám. Mikuláše z Husi): Farní pouť s návštěvou biskupa Hejbala

                                                                      

 

V pátek 13. září 2013 se táborský farář Alois Sassmann se svou manželkou Alenou zúčastnili,  na základě pozvání starosty města, slavnostního přípitku zahájení 22. ročníku Táborských setkání. V rámci "setkání" byla ve sboru adventistů sedmého dnes výstava o činnosti táborských křesťanských církví, kde měla svůj panel i naše táborská starokatolická farnost.

Táborský farář spolu s bývalým starostou Tábora a poslancem, Ing. Františkem Dědičem.

 

V neděli 25. srpna se ve 14:30 slavila poutní bohoslužba v Rohozově u Milevska, které se kromě místních obyvatel zúčastnili poutníci z Tábora a Soběslavi. Byť bylo nemilé počasí, atmosféra byla milá. Po bohoslužbě následovalo pohoštění u farníka, Ing. Jaromíra Vrány.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 24. srpna 2013 si řekli své ano v kostele apoštolů Filipa a Jakuba naši farníci Jan Sochor a Soňa Karolová. Ke kostelu přijeli na koni. Mezi hosty byl i ženichův blízký příbuzný, herec Michal Dlouhý.

 

Bohoslužbu naší farnosti, kterou vysílal Český rozhlas 28. 7. 2013 je k poslechu zde:

www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bohosluzby/_zprava/bohosluzba-starokatolicke-cirkve-z-kostela-sv-filipa-a-jakuba-v-tabore--1239726