Biskupská návštěva 27-6-2010

V neděli 27. 6. 2010 se konala slavnostní bohoslužba, při které český starokatolický biskup Dušan Hejbal udělil svátost křtu a biřmování paní Ivetě, která přijala biřmovací jméno Noemi.

Při mši bylo vzpomenuto 20. výročí od kněžského svěcení místního faráře Aloise. Po mši následovalo pohoštění.

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře jako dort (dárek farníků)