Stránky táborských starokatolíků.

Biskupská návštěva 27-6-2010

V neděli 27. 6. 2010 se konala slavnostní bohoslužba, při které český starokatolický biskup Dušan Hejbal udělil svátost křtu a biřmování paní Ivetě, která přijala biřmovací jméno Noemi.

Při mši bylo vzpomenuto 20. výročí od kněžského svěcení místního faráře Aloise. Po mši následovalo pohoštění.

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře jako dort (dárek farníků)

 

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)

číslo farního účtu: 160866911/0300
farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová