Křest Jindřicha z Bečic 6-6-2010

V neděli 6. 6. 2010 jsme přivítali v naší farní obci nového člena - malého Jindříška S. z Bečic. Jemu i rodičům vyprošujeme Boží požehnaní.