Farní postní pouť na Stražiště 24-3-2012

V sobotu 24.3.2012 se Táborští vypravili se Soběslavskými na Stražiště u Pacova ke kapli sv. Jana Křtitele. Sraz byl v Pacově a z něho se vydaly tři skupiny do Bratřic a dvě skupiny do Útěchovic, odkud se pěšky putovalo na vrch Stražiště, kde je kaple, u níž se poutě konají již od 17. století. V 15 hodin byla v kapli sloužena mše svatá táborským a soběslavským duchovním. Po bohoslužbě následovalo příjmené společenství u studánky poblíž kaple. Ve studánce je vynikající voda! Přálo nám krásné počasí a prožili jsme hezký postní den ve společenství bratří a sester.