Uvedení do katechumenátu 20-2-11

Na úvod nedělní bohoslužby 20. února 2011 byl přijat do katechumenátu (za čekatele křtu) bratr Jan D. z Českých Budějovic. Pokřtěn bude na Vigilii Vzkříšení 24. dubna a svátost biřmování přijme z rukou biskupa Dušana 1. 5. 2011 při poutní bohoslužbě.