Farní shromáždění 10-3-2011

Shromáždili jsme se u rodiny Markových. Po úvodním zpěvu a modlitbě farář Alois referoval o aktivitách farnosti roku 2010 a předložil detailní zprávu o všech finančních příjmech a vydáních farnosti v roce 2010. Poté proběhla diskuze a plán aktivit pro rok 2011. Byla zdůrazněna nutnost přihlásit se k naší církvi při sčítání lidu 2011. Všichni byli pozváni na farní pouť s biřmováním 1. 5. 2011, kterou bude přenášet Český rozhlas 2 Praha. Tajemník farní rady, Josef Marek, předložil hotové "makety" farního zpěvníku pro dobu postní a velikonoční, tedy rozkopírovaný církevní zpěvník na tato období pro praktičtější použití. Náklady tisku a kroužkové vazby á 30 ks budou hrazeny z farního rozpočtu. Zavítali mezi nás i zástupci soběslavské filiální obce. Na závěr jsme naplánovali velikonoční obřady a ukončili shromáždění zpěvem a modlitbou. Vřelé díky patří našim hostitelům!