Stránky táborských starokatolíků.

Farní shromáždění 10-3-2011

Shromáždili jsme se u rodiny Markových. Po úvodním zpěvu a modlitbě farář Alois referoval o aktivitách farnosti roku 2010 a předložil detailní zprávu o všech finančních příjmech a vydáních farnosti v roce 2010. Poté proběhla diskuze a plán aktivit pro rok 2011. Byla zdůrazněna nutnost přihlásit se k naší církvi při sčítání lidu 2011. Všichni byli pozváni na farní pouť s biřmováním 1. 5. 2011, kterou bude přenášet Český rozhlas 2 Praha. Tajemník farní rady, Josef Marek, předložil hotové "makety" farního zpěvníku pro dobu postní a velikonoční, tedy rozkopírovaný církevní zpěvník na tato období pro praktičtější použití. Náklady tisku a kroužkové vazby á 30 ks budou hrazeny z farního rozpočtu. Zavítali mezi nás i zástupci soběslavské filiální obce. Na závěr jsme naplánovali velikonoční obřady a ukončili shromáždění zpěvem a modlitbou. Vřelé díky patří našim hostitelům!

 

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)

číslo farního účtu: 160866911/0300
farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová