Farní křížová cesta - Klokoty 15. dubna 2011

Na tzv. Bolestný pátek jsme se shromáždili na Klokotech, abychom se společně pomodlili křížovou cestu. Počasí nebylo ideální, ale atmosféra byla úžasná. Sešlo se nás 15 a rozjímali jsme nad tématem "Slova dnešních dnů: Ne, nechci, nezajímá mě to...apod." Došli jsme až ke kapličce u Dobré vody pod Klokoty, kde byla naše modlitba zakončena požehnáním.