Farní pouť 1-5-2011

Dne 1. května zavítal do naší farnosti bratr biskup Dušan Hejbal. Spolu s táborským farářem a soběslavským duchovním Alešem Svobodou slavil mši svatou, kterou přenášel přímým přenosem Český rozhlas 2 - Praha. Při bohoslužbě přijal svátost biřmování bratr Jan Petr Dolejší z Českých Budějovic.  Na závěr bohoslužby táborští farníci popřáli svému faráři k 50. narozeninám a všichni pak společně bratru biskupovi Dušanovi k jeho 60. narozeninám. Následovalo pohoštění.