ANONYMNÍ ALKOHOLICI

Roku 1998 vznikla v Táboře pobočka "NOVÁ CESTA" celosvětového společenství AA (Anonymní alkoholici). Od samého počátku se schází v kanceláři Communia Tábor. Táborský farář zároveň funguje jako spojka mezi žadateli o členství a AA. Na telefonním čísle 777 33 55 49 anebo na webové stránce www.anonymnialkoholici.cz/  je možné se dozvědět více.

 

Schůzky Anonymních alkoholiků se konají v kanceláři starokatolického COMMUNIA Tábora (Žižkovo nám. 6 - Matrika, 2. patro)

každou středu od 17:30 hod.

Základní program AA - tzv. Dvanáct kroků

Dvanáct kroků AA je řada zásad duchovní povahy, které v případě, že se uskutečňují jako způsob života, mohou potlačit posedlost pitím a umožnit trpícímu stát se znovu šťastným a užitečným plnohodnotným člověkem.

 1. Přiznali jsme si svoji bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly neovladatelné
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě jim to nahradit.
 9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.