COMMUNIO Tábor

Communio Tábor jako sociálně-informační středisko starokatolické církve začalo v Táboře vykonávat svou činnost roku 1997. Od roku 2003 je Communio Tábor členem KOALICE poskytovatelů sociálních služeb Tábor.

Nabídka služeb :
Psychologické poradenství
nejde o pouhé poradenství, ale o to, abychom odkryli kořeny problémů a podpořili možnosti využití vlastních zdrojů klienta. Tento typ poradenství si neklade za cíl změnu člověka, obrací se především na jeho rozumovou stránku a zabývá se především přítomností a budoucností; řešíme zde především osobní, partnerské a rodinné problémy. Lidé zde mohou také „jen“ posedět při šálku kávy či čaje a pohovořit si s lidmi, kteří mají mnohdy podobné problémy jako oni.

Doprovázení
pomoc unést těžké situace, které jsou nezměnitelné. Klient potřebuje někoho, s kým by mohl sdílet své trápení a laskavé doprovázení pro něj může být velkou úlevou. Trápení sdělená blízkým totiž mohou v některých případech narušit vzájemné vztahy. Po předchozí domluvě navštěvujeme proto klienty i doma a snažíme se s nimibýt v těžkých chvílích.

Schůzky Anonymních alkoholiků
Naše kancelář Communia poskytuje zázemí Sdružení anonymních alkoholiků, kteří se u nás scházejí každou středu a sobotu v 17:30 hodin. Jedná se o léčení alkoholismu bez léků a lékaře, zdarma, pomocí 80 let osvědčené metody tzv. Dvanácti kroků. Spolupracujeme s Anonymními alkoholiky také tím, že naše telefonní číslo 777 33 55 49 slouží jako kontaktní linka důvěry pro ty, kteří by se chtěli zbavit své závislosti na alkoholu pomocí této celosvětové metody. Tyto občany potom - po dohodě s vedením AA - pomáháme zařazovat do léčebného procesu. Díky této lince již mnoho lidé našlo cestu AA a podařilo se jim zbavit se závislosti na alkoholu.

 

Adresa naší kanceláře:
Žižkovo nám. 6 (budova Matriky), 2. patro
Kontaktní telefonní čísla pro zájemce jednotlivých služeb:

777 335 549
Mgr. Alois Sassmann
Vedoucí Communia Tábor,