Zahájení postu s farností 10-03-2011

Ve čtvrtek po popeleční středě jsme se sešli ve farní kanceláři, abychom  prožili bohoslužbu slova na téma: Sedm slov Vykupitelových na kříži. Zazpívali jsme postní písně a poděkovali za Boží lásku v Ježíši Kristu.