Farní pouť na Křemešníku 2-4-2011

Kaple sv. Jana Křtitele s pramenem pod Křemešníkem

Kdo jel, nelitoval ! Měli jsme krásné počasí, krásnou atmosféru a navíc úžasný vzduch, kterým je Křemešník známý. Přijelo nás 27 ze třech starokatolických farností (Tábor 19, Soběslav 6 a Pelhřimov 2 farníci). Začali jsme po 14. hodině u přední brány kostela, kde jsme si povídali o historii poutí jako takových. Pak jsme sešli dolů pod Křemešník ke kapli sv. Jana Křtitele s průčelní plastikou sochaře Františka Bílka. U ní je pramen s výbornou vodou. Za kaplí je pak obydlí, kde žili postevníci. Následovala křížová cesta, kdy jsme se u jednotlivých zastavení (které pocházejí z roku 1946) společně pomodlili a zazpívali písně. Po vyjití nahoru ke kostelu nás přivítal místní kostelník, pan Josef Hána, a vyprávěl nám o Křemešníku. Pak nám otevřel poutní kostel Nejsvětější Trojice a v něm jsme se pomodlili zpívané litanie k Nejsvětější Trojici. Následovalo závěrečné požehnání a rozchod. Někteří jsme vyšli na nově vybudovanou rozhlednu "Pípalka", odkud je krásný pohled na celou vysočinu. Pak 5 ministrantů z Tábora dokázalo svoji obratnost, mrštnost a sílu na lanové dráze. Prožili jsme jako farnost i jako "jihočeští starokatolíci" jeden z nejkrásnější dnů.

 

Meditujeme, zpíváme...děkujeme. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, neboť svým křížem jsi vykoupil svět...

A takhle jsme viděli celý poutní areál na Křemešníku z rozhledny Pípalky. Kdo chce až nahoru, musí zdolat 205 schodů.

 

Loučíme se s překrásným místem po překrásném odpoledni. Vpravo vzadu stará hájovna. Někdy na shledanou!