2. nedělE  adventní v Táboře a Malšicích-4-12-2011

Na druhou neděli adventní zavítal do táborské farnosti bratr biskup Dušan.  Na závěr adventní  liturgie mu farník, p. Jan Kasl daroval vlastnoručně vyřezaný betlém. Poté zavítal do kostela sv. Mikuláš s anděly, který 30 přítomným dětem a mladistvým předal dárečky. Děti mu za to zazpívaly či zarecitovaly. Mikuláš měl k tomu velmi vtipné poznámky. Ve 14 hod. pak bratr biskup v Knihovně městysu Malšice zahájil výstavu asi 35 betlémů, převážně z dílny táborského farníka p. Kasla. Ostatní betlémy zapůjčila pí. Pokorná z Hvožďan a na zdech visely betlémy vystříhané Alenou Sassmannovou. Překrásnou výzdobu zajistily paní Malenínská a Ryjáčková.  Následoval zpěv adventních písnímládeží a přednáška faráře Aloise o adventu . Díky za požehnaný den!