Stránky táborských starokatolíků.

2. nedělE  adventní v Táboře a Malšicích-4-12-2011

Na druhou neděli adventní zavítal do táborské farnosti bratr biskup Dušan.  Na závěr adventní  liturgie mu farník, p. Jan Kasl daroval vlastnoručně vyřezaný betlém. Poté zavítal do kostela sv. Mikuláš s anděly, který 30 přítomným dětem a mladistvým předal dárečky. Děti mu za to zazpívaly či zarecitovaly. Mikuláš měl k tomu velmi vtipné poznámky. Ve 14 hod. pak bratr biskup v Knihovně městysu Malšice zahájil výstavu asi 35 betlémů, převážně z dílny táborského farníka p. Kasla. Ostatní betlémy zapůjčila pí. Pokorná z Hvožďan a na zdech visely betlémy vystříhané Alenou Sassmannovou. Překrásnou výzdobu zajistily paní Malenínská a Ryjáčková.  Následoval zpěv adventních písnímládeží a přednáška faráře Aloise o adventu . Díky za požehnaný den!

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)

číslo farního účtu: 160866911/0300
farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová