Kostnice - květen 2010

Ve dnech 21.-24.5.2010 jsem se s pěti farníky naší táborské obce vydal do německé Konstanz (Kostnice), kde se konaly oslavy 50 let partnerství měst Konstanz-Fontainebleau-Richmond-Tábor-Lodi.
Starokatolický farní kostel v německé Konstanz (Kostnici)
 
Naše farnost byla jmenovitě pozvána kostnickou radnicí a jeli jsme autobusem, vypraveným Městem Táborem. Po zahájení oslav v tzv. Koncilovém domě (kde byl r. 1415 známý koncil, který tam odsoudil M. Jana Husa) se nás týkaly hlavně dvě ekumenické bohoslužby: první se konala v sobotu 22.5. večer v římskokatolickém kostele Nejsvětější Trojice. Zúčastnili se jí duchovní z Kostnice, Fontainebleau, Richmondu a Tábora (starokatolický, římskokatolický a evangelický duchovní). Společně jsme se pomodlili nešpory svatodušní vigílie.
V neděli 23.5. se od 10 hodin slavila v evangelickém Lutherkirche ekumenická bohoslužba s vysluhováním večeře Páně (ta byla dle starokatolického německého misálu). Při bohoslužbě zazněla Bachova kantáta č. 29 "Wir danken dir, Gott".  Po bohoslužbě (s českým čtením a přímluvami) následoval slavnostní oběd na evengelické faře.
Celý čas se nám věnoval kostnický starokatolický farář a děkan pro Jižní Bádensko Hermann-Eugen Heckel se svojí manželkou Heidi. Já nocoval se synem Vojtěchem u něho doma (v sousedním švýcarském Kreuzlingen), další čtyři farníci byli ubytováni u kostnických starokatolíků.
Pan farář Heckel nám ukázal starokatolický kostel (který právě prodělává náročnou rekonstrukci interiéru), starokatolický farní úřad a dům, ve kterém již r. 1870 vznikla kostnická starokatolická obec. Tehdy se v hotelu "Sokol" sešlo přes tisíc stoupenců starokatolického hnutí. Dnes má obec kolem 450 členů.
V neděli odpoledne vzal pak děkan Heckel se svou ženou Heidi naši táborskou starokatolickou výpravu napřekrásný ostrov Reichenau, kde jsou tři klášterní kostely. Největší z nich, Panny Marie a sv. Marka, byl založen již roku 724 biskupem Pirminem na popud Karla Martella. V klášteře se odehrává děj známé knihy "Dokonalá svoboda". Nemocný mnich Hermann (1013-1054) z tohoto kláštera je dle tradice autorem známých antifon "Salve Regina" (Zdrávas Královno) a "Alma Redemptoris Mater". V neděli večer se konalo slavností závěrečné pohoštění na náměstí sv. Štěpána před kostelem zasvěceným tomuto světci.
Při jednáních mezi duchovními jednotlivých církví byla dohodnuta častá a konkrétní spolupráce mezi církvemi v německé Kostnici a českém Táboře. Pan děkan Heckel byl se svou manželkou Heidi pozván na návštěvu příští rok do Tábora a evangelický farář Müller přijede do Tábora již letos v září.

Alois Sassmann

Více obrázků pro ty, kteří mají přístup na FACEBOOK, je zde: www.facebook.com/home.php#!/photo.php?pid=237033&id=1720514101&fbid=1132438727409