Svatba Lenky, dcery pacovského varhaníka

Dne 4. září 2010 vdával dceru Lenku náš pacovský varhaník, Ing. Svoboda. Lence (která mimochodem zpívala kdysi i v našich farních "rozhlasovkách") přejeme do nového života hojnost Božího požehnání a oběma pak harmonický manželský a rodinný život!