Stránky táborských starokatolíků.

Mše 2. neděle advetní s Mikulášem a betlémy

Dne 5. 12. 2010 byla slavena dětská bohoslužba 2. neděle adventní. Na její závěr přišel děti

pozdravit Mikukáš, který jim přinesl dárky. Bohoslužby se za ekumenu zúčastnili manželé Kounovi,

noví kazatelé Církve adventistů sedmého dne v Táboře. Následovalo pohoštění a posezení.

Perníkový betlém od rodiny Rytířovy z Tábora.

Odpoledne od 14 hod. pak byla vernisáž výstavy betlémů v malšické knihovně, kterou organizuje starokatolické Communio Tábor a Knihovna městysu Malšice. Farář Alois Sassmann pohovořil o významu adventu a s lidmi si zazpíval známé adventní a vánoční písně.

Keramický betlém od paní Malenínské z Rodné u Soběslavi

 

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)


Číslo bankovního účtu: 2401378273/2010


farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová