Mše 2. neděle advetní s Mikulášem a betlémy

Dne 5. 12. 2010 byla slavena dětská bohoslužba 2. neděle adventní. Na její závěr přišel děti

pozdravit Mikukáš, který jim přinesl dárky. Bohoslužby se za ekumenu zúčastnili manželé Kounovi,

noví kazatelé Církve adventistů sedmého dne v Táboře. Následovalo pohoštění a posezení.

Perníkový betlém od rodiny Rytířovy z Tábora.

Odpoledne od 14 hod. pak byla vernisáž výstavy betlémů v malšické knihovně, kterou organizuje starokatolické Communio Tábor a Knihovna městysu Malšice. Farář Alois Sassmann pohovořil o významu adventu a s lidmi si zazpíval známé adventní a vánoční písně.

Keramický betlém od paní Malenínské z Rodné u Soběslavi