Stránky táborských starokatolíků.

Účast na synodě 2010 ve Vizovicích

Ve dnech 30. září - 2. října 2010 se 5 členů naší táborské farnosti zúčastnilo synody Starokatolické církve v ČR: Alois Sassmann, farář, Alena Sassmannová (členka synodní rady), Jakub Smrčka (jáhen) a delegáti: Milena Sedláčková a Martin Čížek.  Ve čtvrtek 30.9. byla večer debata nad navrženým zněním Ústavy naší církve. Samotná synoda začala v sobotu 1. října od 9hodin slavnostní bohoslužbou. Po ní se diskutovalo nad návrhy až do 21:30, kdy byla po připomínkách nová Ústava Starokatolické církve v ČR jednohlasně odsouhlasena. Následovalo posezení v restaruraci. V sobotu 2. října dopoledne se konaly volby členů do církevbních komisí (teologické, liturgicé a právní) a do synodní rady. Synodní rada vese spolu s biskupem církev v období mezi synodami. V současné době ji tvoří biskup, 5 laických členů církve a 4 duchovní. Do synodní rady byl z řad duchovních zvolen mj. i táborský jáhen ThDr. Jakub Smrčka. V sobotu po (dobrém) obědě se táborští delegáti synody vypravili domů. Cestou se zastavili v Kroměříži v Květné zahradě, která je součástí kulturního dědictví UNESCO. Text nové Ústavy Starokatolické církve v ČR bude brzy zveřejněn na webu.

Středisko Revika ve Vizovicích, kde se konala Synoda.

Návštěva Květné zahrady v Kroměříži.

Setkání v zahradě se soběslavskými a pacovskými delegáty.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)

číslo farního účtu: 160866911/0300
farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová