Účast na synodě 2010 ve Vizovicích

Ve dnech 30. září - 2. října 2010 se 5 členů naší táborské farnosti zúčastnilo synody Starokatolické církve v ČR: Alois Sassmann, farář, Alena Sassmannová (členka synodní rady), Jakub Smrčka (jáhen) a delegáti: Milena Sedláčková a Martin Čížek.  Ve čtvrtek 30.9. byla večer debata nad navrženým zněním Ústavy naší církve. Samotná synoda začala v sobotu 1. října od 9hodin slavnostní bohoslužbou. Po ní se diskutovalo nad návrhy až do 21:30, kdy byla po připomínkách nová Ústava Starokatolické církve v ČR jednohlasně odsouhlasena. Následovalo posezení v restaruraci. V sobotu 2. října dopoledne se konaly volby členů do církevbních komisí (teologické, liturgicé a právní) a do synodní rady. Synodní rada vese spolu s biskupem církev v období mezi synodami. V současné době ji tvoří biskup, 5 laických členů církve a 4 duchovní. Do synodní rady byl z řad duchovních zvolen mj. i táborský jáhen ThDr. Jakub Smrčka. V sobotu po (dobrém) obědě se táborští delegáti synody vypravili domů. Cestou se zastavili v Kroměříži v Květné zahradě, která je součástí kulturního dědictví UNESCO. Text nové Ústavy Starokatolické církve v ČR bude brzy zveřejněn na webu.

Středisko Revika ve Vizovicích, kde se konala Synoda.

Návštěva Květné zahrady v Kroměříži.

Setkání v zahradě se soběslavskými a pacovskými delegáty.