Letní tábor pro děti a mládež 2012 ve Strašicích

Herci ze hry Romeo a Julie.

"Stará dobrá Anglie"

Táborská starokatolická farnost (středisko Communio) uspořádala ve dnech 22.– 28. 7. 2012 ve Strašicích u Rokycan již 13. letní dětský tábor pro děti a mládež. Týden byl tématicky pojmenován "Stará dobrá Anglie". Byli jsme překvapeni, co všechno k Anglii patří: poštovní známky (každé z dětí si navrhlo a namalovalo vlastní poštovní známku), fotbal, auta, krásné detektivky se Sherlockem Holmesem, Harry Potter, Pán prstenů, celosvětové skautské hnutí atd. Přiblížili jsme si spolupráci Čechů s Anglií v dějinách, zvláště pak v RAF (Anglickém královském letectvu) za 2. světové války. Kromě povídání a her a jsme podnikli i výlet podél říčky Kolbavy k technické památce "Hamr v Dobřívi" z 16. století. A protože nám přálo počasí, cestou jsme sbírali houby a přinesli je na tábor. Taky jsme si pochutnali na borůvkách.

Ve čtvrtek večer jsme navštívili rokycanskou hvězdárnu, kde jsme měli zasvěcený výklad s ukázkou tří dalekohledů a poté následovalo pozorování Měsíce a výklad hvězdné oblohy s pomocí počítačového programu Stellarium. K vrcholům tábora patřilo divadelní představení "Romeo a Julie" od W. Shakespeara, které si mládež sama připravila a neuvěřitelně nás všechny pobavila. V pátek 26. 7. začínaly v Londýně olympijské hry a tak jsme i my měli celý den olympijské disciplíny (fotbal na tamním hřišti a střelbu lukem a vzduchovkou). Večer byly rozdávány medaile.  Během týdne se konal již tradiční ping-pongový turnaj.

Navštívil nás i podpřevor benediktinských klášterů v Břevnově a Emauzích, Mgr. Zdeněk Aleš Vandrovec, který nám vyprávěl o anglických benediktinech a ukazoval nám snímky jejich klášterů.

Martinka Čížková se chlubí svým výrobkem!

Děti a mládež byli seznámeni s různými technikami výroby. Naučili se plést košíky (což vyžadovalo obrovskou trpělivost) a vyrobili si šperky z hmoty "Fimo" a trika sypanou batikou. K Anglii patří i rytířství, takže se vyráběl papírový hrad, meče a štíty s pomalováním erby. Celý tábor pak mladí zakončili taneční diskotékou i s tombolou.

Poděkování patří Městskému úřadu v Táboře  - odboru školství, mládeže a tělovýchovy, který na tuto akci přispěl dotací a tak zajistil, že se tábora mohly zúčastnit  i děti z neúplných a sociálně slabších rodin.

Velké poděkování za chutnou a častou krmi patří našim kuchařkám (Věrce Dvořákové a Marušce Hlavaté) a Janě Čížkové z Tábora za pomoc při různých aktivitách. Největší dík pak patří mojí manželce Aleně, která měla celý tábor programově na starosti a měla s tím hodně starostí a shánění.

Mgr. Alois Sassmann, starokatolický farář v Táboře a vedoucí farního střediska Communia Tábor