Stránky táborských starokatolíků.

Vánoce 2010 v táborské farnosti

Táborské Vánoce začaly, jako již tradičně, rozdáváním betlémského světle na Žižkově nám. na Štědrý den dopoledne. Starokatolický farář při obřadu četl evangelium.

Na počátku všeho bylo Slovo (Prolog evangelisty Jana)

Odnášíme si betlémské světlo pro Půlnoční.

Na Půlnoční bohoslužbě v kostele sv. Filipa a Jakuba byl opět předveden náš

český "hudební betlém" - Rybova Česká mše vánoční Hej, mistře.

Výkony zpěváků i muzikantů byly úžasné a naplněný kostel prožíval krásu vánoční noci.

Letošní zima vytvořila krásnou scenérii pro Půlnoční.

Hej, mistře, vstaň bystře - český hudební betlém J.J.Ryby.

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)

číslo farního účtu: 160866911/0300
farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová