Kostel APOŠTOLŮ Filipa a Jakuba v Táboře

Kresba kostela od Jiráka

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře je nejstarší sakrální stavbou města. Je to původně kaple u hradu Kotnova pod Bechyňskou branou, ve které založil  roku 1388 dva oltáře Ondřej z Ústí, kanovník kostela Pražského. Z tehdejšího Hradiště se do kostela chodilo hradem, protože v místě dnešní silnice byl hluboký příkop. (Kresba kostela z poč. 17. století je ve fotogalerii).

Kaple, pobořená za husitských válek, měla být znovu postavena 1470. Po vypálení pruským vojskem při válečném konfliktu roku 1744, byl roku 1746 barokně přestavěna na kostel v dnešním půdorysném rozsahu děkanem Pavlem Klášterským z Rosengartenu.  Kostel pak po celá staletí sloužil jako hřbitovní.

V západním průčelí kostela je gotický portál. V západní části je lodi je vestavěna dřevěná kruchta na dvou sloupech. Tři raně barokní oltáře pocházejí z doby kol roku 1700. Kazatelna je raně barokní. V kostele je jedenáct náhrobků z let 1564-1597. Jsou převážně měšťanských rodin Přehořovských z Kvasejovic, Helmů z Vorlova a Pštrosů z Mirotína.

Původní vlastník, děkanský úřad římskokatolické církve v Táboře nabídl kostel bezplatně Československému státu 22. 5. 1973. Okresní národní výbor v Táboře 25. 6. 1973 předal kostel do majetku Města Tábora hospodářskou smlouvou 1. 7. 1973. Kostel byl etapovou rekonstrukcí v letech 1973, 1975, 1978, 1988 a 1990 nákladně rekonstruován do dnešní podoby.

Dne 1.7.1997 byla uzavřena smlouva o pronájmu kostela sv. Filipa a Jakuba v Parku Pod Kotnovem mezi Městem Táborem, zastoupeným Ing. Lenkou Horejskovou a Starokatolickou církví v ČR, zastoupenou Mgr. Aloisem Sassmannem, na nedělní bohoslužby, svatby a křty a další aktivity dle dohody. První starokatolická bohoslužba se zde konala 6. 7. 1997 na svátek Mistra Jana Husa. Starokatolický biskup, ThMgr. Dušan Hejbal, kostel požehnal pro naše církevní aktivity 20. 7. 1997. První sňatek zde byl uzavřen 23. 8. 1997 a první svátost křtu se zde slavila 28. 9. 1997. Smlouva byla obnovena roku 2007.

Kostel sv. Filipa a Jakuba, včetně přilehlého Parku Pod Kotnovem, je památkově chráněný. Na zdejším hřbitově je pochována celá řada významných osobností Tábora a Táborska. Mimo jiné je zde i hrob Josefa Němce, manžela spisovatelky Boženy Němcové (+1879 Tábor), tedy prapředka člena starokatolické církve, MUDr. Vladimíra Němce. Pod kostelem je společný hrob vojáků z první světové války od akademického sochaře V. Duška.

Alois Sassmann