Bohoslužba 13-5-2010

12.05.2010 12:27

Dne 13. 5. 2010 se od 16:30 koná ve farní kanceláři na Žižkově nám. č. 6 (2. patro) bohoslužba v den Slavnosti nanebevstoupení Páně.