Poděkování farníkům!

25.09.2011 20:44

Velké poděkování patří těm farníkům, kteří mohli a přišli na brigádu při úklidu a renovaci farní kanceláře na Žižkově nám. 6 v Táboře ve čtvrtek 22. září 2011. Poděkování patří též jáhnovi Jakubovi Smrčkovi za darování proskleníé skříňky a dvou křesel a rodině Borkovců za darování pěkného nového vysavače do farní kanceláře. Již dříve darovala do kanceláře stůl pí. Marie Dolejšová. Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať!