POZVÁNÍ NA NEDĚLI 27. ČERVNA 2010

15.06.2010 09:41

Táborská farnost přivítá v neděli 27.6.2010 na pastorační návštěvě biskupa Dušana Hejbala,

který při bohoslužbě (od 9:00 hod.) udělí svátost křtu a biřmování dospělému. Při mši bude

vzpomenuto 20. výročí od kněžského svěcení místního faráře Aloise Sassmanna. Po obřadu

bude následovat pohoštění.