Stránky táborských starokatolíků.

POZVÁNÍ NA NEDĚLI 27. ČERVNA 2010

15.06.2010 09:41

Táborská farnost přivítá v neděli 27.6.2010 na pastorační návštěvě biskupa Dušana Hejbala,

který při bohoslužbě (od 9:00 hod.) udělí svátost křtu a biřmování dospělému. Při mši bude

vzpomenuto 20. výročí od kněžského svěcení místního faráře Aloise Sassmanna. Po obřadu

bude následovat pohoštění.

Vyhledávání

Kontakt

Starokatolická farní obec v Táboře (IČO: 70803731) 391 75 Malšice 308
kancelář: 39001 Žižkovo nám. 6, Tábor (budova Matriky, 2. patro)


Číslo bankovního účtu: 2401378273/2010


farář: Mgr. Alois Sassmann: 777335549

jáhen, Mgr.Jakub Smrčka ThD.: 775047717

Farář: P. Mgr. Alois Sassmann

Jáhen: Mgr. Jakub Smrčka, ThD.

Předsedkyně farní rady: Alena Smrčková

Místopředseda: MUDr. Milan Kasl

Tajemník farní rady: Jan Kasl

Další členové farní rady: Alena Sassmannová, Jan Sochor, MUDr. Milan Rytíř, Ing. Vladimír Říha.

Účetní: Ing. Helena Kabešová