Sčítání lidu 2011 a starokatolíci v Jihočeském kraji

25.01.2012 09:40

Dle Českého  statistického úřadu se roku 2011 z  celkového  počtu 10 562 214 obyvatel České republiky téměř 14 % obyvatel ČR (1,5 milionu)  aktivně přihlásilo k některé církvi. Asi třetina obyvatel prohlásila, že není žádného vyznání. Přes 700 tisíc obyvatel se sice hlásí k víře, ale ne k církvi. Zbytek obyvatel (4,77 milionu lidí), se k otázce víry vůbec nevyjádřil. O to větší poděkování patří těm, kteří svou víru a příslušnost k církvi uvedli.
Na struktuře věřících se oproti sčítání lidu roku 2001 moc nezměnilo. Nejvíce je u nás římských katolíků (1,08 milionu), čtyřicet tisíc lidí je u Církve československé husitské a 52 tisíc u Českobratrské církve evangelické. Baštou víry je tradičně je Morava, zejména Zlínský a Jihomoravský kraj. Největší počet nevěřících je v Ústeckém, Libereckém kraji a Středočeském kraji.
Starokatolická církev v ČR je jednou z pouhých čtyř církví křesťanské ekumeny, které početně rostou a hlásí se k nim noví členové a sympatizanti, přičemž ostatní tradiční církve své členy ztratily. Zatímco v roce 2001 se ke Starokatolické církvi v ČR přihlásilo 1605 obyvatel, letos to bylo 1736 lidí (nárůst o 8 %). 
Starokatolická církev v ČR má své věřící a sympatizanty rozseté napříč republikou, a to i v oblastech, kde působí teprve krátce nebo dokonce zde nemá prozatím ustavenu farní či filiální obec a působí v diaspoře.
Pokud jde o náš Jihočeský kraj, v něm se ke Starokatolické církvi v ČR roku 2001 přihlásilo 122 obyvatel a roku 2011 pak 173 obyvatel, což je nárůst o cca + 42%. Za tu dobu se vytvořila nová filiální obec v Soběslavi a kazatelská stanice v Malšicích. Skutečnost je však taková, že hodně lidí svůj život s církví nepraktikuje vůbec, či jen málo. Maximálně jim církev slouží, když ji potřebují (na udělení křtu či uzavření manželství anebo pohřeb) a pak s ní většinou nekomunikují. To je ovšem, bohužel, reálná situace většiny církví u nás. Jsou to, jak je kvalifikuje jáhen a psychiatr MUDR. Max Kašparů tzv. "křesťané- kolečkáři": s kočárkem ke křtu, s autem na svatbu a s pohřebním vozem na funus. Kéž Pán posílá naší církvi skutečně věřící a nadšené, praktikující členy.    

Statistika pro zajímavost: počet lidí, kteří se k určité církvi přihlásili v okrese Tábor:

Církev římskokatolická - rok 2001:   23.566      rok 2011: 8.494     ( - 74%)

Církev československá husitská - rok 2001: 1.168  rok 2011: 436  ( - 73%)

Církev českobratrská evangelická - rok 2001: 252   rok 2011: 142 ( - 44%)

Církev starokatolická - rok 2001:  54   rok 2011 (zatím nezveřejněno), v kraji 173 

(Z nového farního listu leden-únor 2012)  AS